[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1967 - 1968
[Rozmiar: 17674 bajtów]
Nowy Rok w Przedszkolu
[Rozmiar: 20028 bajtów] [Rozmiar: 18725 bajtów]
Klasa I a Spotkanie po 38 latach
[Rozmiar: 25815 bajtów]
Klasa III b
[Rozmiar: 25815 bajtów]
Klasa VIII


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat