[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1966 - 1967
[Rozmiar: 24970 bajtów] [Rozmiar: 26613 bajtów]
Klasa I Klasa I a
[Rozmiar: 33051 bajtów]
Klasa VIII


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat