[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1965 - 1966
[Rozmiar: 28392 bajtów] [Rozmiar: 22348 bajtów]
Klasa I a Klasa I b
[Rozmiar: 18456 bajtów]
Klasa VII


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat