[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1964 - 1965
[Rozmiar: 18960 bajtów]
Klasa I
[Rozmiar: 15012 bajtów] [Rozmiar: 19920 bajtów]
Klasa IV Klasa IV a i b
[Rozmiar: 18684 bajtów]
Klasa V
[Rozmiar: 21092 bajtów]
Klasa VII


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat