[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1963 - 1964
[Rozmiar: 32249 bajtów] [Rozmiar: 30756 bajtów]
Klasa III b Klasa V a
[Rozmiar: 34407 bajtów]
Klasa VII


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat