[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1962 - 1963
[Rozmiar: 18532 bajtów]
Klasa III
[Rozmiar: 27040 bajtów]
Klasa VII


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat