[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1961 - 1962
[Rozmiar: 20530 bajtów] [Rozmiar: 16134 bajtów]
Klasa I Klasa I
[Rozmiar: 22738 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 22483 bajtów]
Klasa VI
[Rozmiar: 31707 bajtów]
Klasa VII
[Rozmiar: 18834 bajtów] [Rozmiar: 18332 bajtów]
Klasa VII Spotkanie po czterdziestu latach
[Rozmiar: 24769 bajtów]
Spotkanie po 46 latach


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat