[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1960 - 1961
[Rozmiar: 14794 bajtów] [Rozmiar: 20563 bajtów]
Klasa I a Klasa I b
[Rozmiar: 13858 bajtów]
Klasa IV b
[Rozmiar: 17642 bajtów]
Klasa VI a
[Rozmiar: 19845 bajtów]
Klasa VII


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat