[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1958 - 1959
[Rozmiar: 17365 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 17844 bajtów]
Klasa V


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat