[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1954 - 1955
[Rozmiar: 26644 bajtów] [Rozmiar: 20718 bajtów]
Klasa VI a Klasa VI b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat