[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1953 - 1954
[Rozmiar: 23348 bajtów] [Rozmiar: 16240 bajtów]
Klasa IV Klasa V b
[Rozmiar: 26152 bajtów] [Rozmiar: 24888 bajtów]
Klasa VII a Klasa VII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat