Zatoczki autobusowe

Na tej stronie poruszam nie tylko sprawy własne, ale także mieszkańców Groszowic. Z tematem zatoczek autobusowych wyszedł pan Piotr Mylek. Jak wiadomo, ulica Oświęcimska, jest ulicą o dużym natężeniu ruchu, a stające na przystankach autobusy MZK blokują płynny przejazd samochodów. W ubiegłym roku wykonano z naszych, bo z pieniędzy podatników nawierzchnię z kostki wokół dawnej pętli autobusowej na skrzyżowaniu z ulicą Smolki. Nie wiadomo komu i po co to zrobiono, bo zamiast tego można było wiatę autobusową przesunąć o trzy metry wgłąb a przy samej jezdni zrobić zatoczkę dla autobusów. A tak za moment nowa kostka zarośnie chwastami, a autobusy nadal będą blokować przejazd. Jeszcze mniej pracy i pieniędzy kosztowałaby zatoczka przy dworcu PKP. Potrzeba jedynie trochę dobrej woli, nic poza tym. Ale może to są tematy dla naszych nowych radnych, gdyż obecny p. Ptaszek nie sprawdził się w ogóle w roli radnego.
Zdjęcia wykonał Piotr Mylek.
Zamknij okno