Skarb znaleziony w wycinankach

Jak wspaniałe można przypadkowo znaleźć w domu skarby przekonała się o tym niedawno Ela Nowak. Otóż robiąc porządki w jednej z papierowych teczek pośród starych wycinanek znalazła oryginalne plany swojego domu. Na kalce technicznej w kolorach wspaniale rozrysowany był plan domu z 1922 roku. Obecnie wiadomo że jej dom, w którym obecnie mieszka ma już prawie sto lat. Wiadomo, że posiada kilka drobnych przeróbek ale ogólnie nie różni się od tego na tych starych rysunkach. Wykonany został na zlecenie Paula Wicher. Z planu wynika także iż grunty sąsiadujące od północy należały do Petera Baron a od zachodu do Franza Zurek. Na podstawie tego planu można przypuszczać, że stojące na ówczesnej Quer Strasse a obecnie Glogego pobliskie domy są także z tego samego okresu. Groszowice wówczas rozbudowywały się w kierunku południowym. Wprawdzie nadchodziły lata kryzysu ale domy nadal budowano bo i cementownia się rozbudowywała z tym, że nie z cegły palonej ale z cegły szlakowej, nierzadko robionej własnoręcznie.
Przypuszczam, że jeszcze w niejednym domu zachowały się podobne skarby może nie w postaci starych planów ale bardzo ciekawych starych zdjęć, bo nie wszystkie przecież zaginęły lub zostały zniszczone po wejściu Rosjan w styczniu 1945 roku.
Zamknij okno