Josef Linkert sabotażysta

W niemieckim obszernym opracowaniu A. Weigelta, K-D. Müllera, T. Schaarschmidta i M. Schmeitznera wydanym w 2015 roku w Göttingen pt. Todesurteile sowjetischer Militärtribunale gegen Deutsche (1944 - 1947). Eine historisch-biographische Studie jest adnotacja dotycząca urodzonego 3 marca 1905 roku w Groszowicach Josefa Linkerta. Zamieszkały on był w Grudzicach a zatrudniony jako odlewnik w odlewni żelaza Bäumer & Lesch w Opolu. Został on w dniu 8 marca 1945 roku zatrzymany w Groszowicach prawdopodobnie kiedy sprzeciwiał się rozbiórce i wywiezieniu maszyn do Związku Radzieckiego. W dniu 14 marca 1945 roku na podstawie art. 58-14 kodeksu karnego RSFSR został skazany za sabotaż na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok został wykonany natychmiast w dniu 15 marca 1945 roku. Dopiero po wielu latach w dniu 22 maja 2002 roku został on zrehabilitowany.
Mam ogromną prośbę. Otóż może ktoś wie więcej na ten temat. Może ktoś posiada zdjęcie Josefa Linkerta. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.

Zamknij okno