Obiekty nieistniejące

Biurowiec byłej cementowni "Groszowice" przy ul. TrauguttaTemat został ujęty symbolicznie, ponieważ po cementowni pozostał pusty plac.
Cementownię "Groszowice" w podopolskiej wsi o tej samej nazwie wybudowano w 1872 r. Jej pierwszym właścicielem był H. Wartenberger z Opola. Początkowe lata działalności cementowni przypadły na panujący wówczas ogólnoeuropejski kryzys gospodarczy. Przed zupełnym bankructwem uratowało cementownię i jej właścicieli wysoka jakość produkowanego cementu dzięki czemu znajdował on nabywców. W 1874 r. cementownia przeszła na własność spółki akcyjnej "A.G. Oberschlesische Portland Zementwerke Groschowitz". W 1924 r. spółka oprócz nowych akcjonariuszy przejęła wapienniki w Gogolinie i Górażdżach. Kryzys gospodarczy po I wojnie światowej spowodował całkowity zastój w działalności inwestycyjnej w cementowni. W 1926 r. cementownia przeszła na własność spółki akcyjnej "Schlesische Portland Zement Industrie A.G. Oppeln". W 1934 r. spółka została włączona do koncernu "Ost und Mitte Deutsch Zement Industrie" do którego należały w rejencji opolskiej cementownie: Groszowice, Opole-Port, Silesia, Wróblin, Giesel, Nowa Wieś, Grundmann oraz szereg cementowni w środkowych Niemczech. Nowe inwestycje poczyniono w ramach ożywienia gospodarczego drugiej połowy lat 20-tych. Podczas wojny inwestycji nie przeprowadzano. Przybyła z Sosnowca Grupa Operacyjna KERM (Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów) przejęła cementownię w dniu 15 VI 1945 r. Pierwszą produkcję dużym wysiłkiem uruchomiono już w grudniu 1945 r. Pierwszą poważną inwestycję pod nazwą "Groszowice II w budowie" rozpoczęto Zarządzeniem Nr 63 Ministra Materiałów Budowlanych z dnia 15 II 1953 r. W dniu 1 I 1955 r. Zarządzeniem Nr 303 ministra połączono w jedno przedsiębiorstwo Cementownię "Groszowice" z zakończoną inwestycją, zwaną "Groszowice II w budowie". Zarządzeniem Nr 3 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 5 I 1961 r. Cementownia "Bolko" została przyłączona do Cementowni "Groszowice" w Groszowicach z dniem 1 I 1961 r. i stała się jej Oddziałem Produkcyjno-Pomocniczym. Wszystkie sprawy z zakresu planowania, sprawozdawczości, kadr, księgowości, organizacji pracy itp. zostały przejęte przez odpowiednie komórki Cementowni "Groszowice". Kolejnym Zarządzeniem Nr 12 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 VIII 1961 r. Kopalnia Gipsu "Dzierżysław" w Dzierżysławiu została podporządkowana dyrekcji Cementowni "Groszowice" z dniem 1 IX 1961 r. i staje się jej wydziałem produkcyjnym gipsu. Wszystkie sprawy z zakresu planowania, sprawozdawczości, kadr, księgowości, organizacji pracy itp. zostały przejęte przez odpowiednie komórki Cementowni "Groszowice". Zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 12 XII 1961 r. z dniem 1 I 1962 r. powołano Opolskie Zakłady Przemysłu Cementowego z siedzibą w Groszowicach, w skład których weszły cementownia "Groszowice" z Oddziałem "Bolko" i Kopalnią Gipsu "Dzierżysław" oraz cementownie "Odra" i "Piast". Podstawę połączenia stanowiły bilanse na dzień 31 XII 1961 r. Z dniem 1 I 1974 r. utworzono Opolskie Zakłady Przemysłu Cementowego które były zakładem wiodący w Opolskim Kombinacie Cementowo-Wapienniczym w Opolu. W skład OZPC oprócz innych zakładów weszła Cementownia "Groszowice". OZPC kierował jednoosobowo zastępca Kombinatu ds. OZPC przy pomocy dyrektorów cementowni, głównych specjalistów i głównego księgowego z zachowaniem obowiązujących przepisów, etc. Bezpośredni nadzór nad OZPC sprawował dyrektor Opolskiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego. Z dniem 1 II 1975 r. Zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/75 Dyrektora Opolskiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego wyodrębnia się w ramach Opolskich Zakładów Przemysłu Cementowego: - Cementownię "Odra", - Cementownię "Piast", - Cementownię "Groszowice". Jednocześnie ustanawia się stanowiska dyrektorów tych cementowni. Dyrektorzy cementowni kierują pracą cementowni i podporządkowani są bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. cementu. Zarządzeniem Nr 17/75 Dyrektora Opolskiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego z dnia 10 V 1975 r. z dniem 1 IV 1976 r. w ramach kombinatu wyodrębniono dwa zakłady: - Cementownię "Odra" w skład której wchodziła jako oddział Cementownia "Piast", - Cementownia "Groszowice" z oddziałem "Bolko". Zgodnie z Zarządzeniem Nr 207/Or Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 III 1982 r. utworzono ponownie przedsiębiorstwo pod nazwą Cementowni "Groszowice" z datą wsteczną 1 I 1982 r. W 1991 r. podjęto decyzję o prywatyzacji zakładu. W roku 1997 zakład został przejęty przez cementownię "Górażdże". W maju 1999 r. w cementowni zakończono produkcję cementu i przystąpiono do likwidacji zakładu. Obecnie zakład fizycznie nie istnieje gdyż jego budynki zostały wyburzone. Pozostał po nim pozbawiony roślinności plac, doskonale widoczny na zdjęciu satelitarnym.

[Rozmiar: 32551 bajtów]

Biurowiec byłej cementowni w roku 2007.


Powrót do strony głównej
Strona PSP nr 24 Galeria zdjęć klasowych PSP nr 24 Dokumenty Śląska