Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła

Widok ogólny kościoła Widok kruchty kościelnej

Wzmiankowany w 1351 r. Gotycki wzniesiony w latach 1520-1530 i przebudowany w 1621-1622 (powiększony o kaplicę południową i kruchtę). Ponowna przebudowa w 1742-1768 r.
Orientowany, murowany z cegły, jednonawowy, z wieżą od zachodu, kruchtą od południa i zakrystią z kaplicą od północy, nakryty wysokim dwuspadowym dachem ze szczytami ozdobionymi ostrołukowymi blendami. Wnętrze przykryte czteroprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym (remont w 1663r.) opartym na wewnętrznych skarpach. Restaurowany w 1825, 1867, 1911 i remontowany w latach 1973-1976.
Z wystroju zachowały się przyścienne gotyckie sakramentarium, fragmenty rzeźbionego ołtarza z Madonną z ok. 1400 r., czterosiedziskowe gotyckie stalle drewniane, renesansowe stalle drewniane z pocz. XVII w. barokowe ołtarz główny, ambona i chrzcielnica z ok. 1700 r.

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

  • 1654. Uthmann, Anna, verh. Hans . . . . . . ., u. Mohnau.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabstein für eine junge Frau mit einem Kinde auf dem Arm, in Lebensgröße dargestellt; 16 Wappen; ohne Inschrift. XVI. Jahrhundert.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Herby na ścianie kruchty

Ogólny widok herbów
Ogólny widok herbu          Ogólny widok herbu

Renesansowe herby rodzin tutaj zamieszkujących, znajdujące się na ścianie kruchty.

Płyta nagrobna Anny von Uthman † 1654

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Anny von Uthman, zmarłej w 1654 roku, żony Hansa von Uthman, z 16 herbami rodowymi.

Zamknij okno