Kościół p.w. Matki Bożej Szkaplerznej

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej. Wymieniony po raz pierwszy w 1377 r. Od XVI w., ewangelicki, w latach 1701-1707 katolicki, w okresie 1709-1945 ponownie w rękach ewangelików. Jest to budowa murowana z kamienia i cegły, otynkowana, o gładkich elewacjach. Na dwuspadowym dachu przy fasadzie zachodniej umieszczono sygnaturkę. Skarpy w kształcie wolut. Kościół gruntownie przebudowany w XVIII w., zachował jednak starsze relikty w postaci wczesnogotyckiego portalu w kruchcie oraz bramki cmentarnej z XVII w. Wnętrze nakrywa strop drewniany, belkowy, malowany. Na uwagę zasługuje ołtarz trójkondygnacyjny, barokowy, z XVIII w. oraz epitafium malowane olejem na tynku z 1676 r. z portretem, czterema herbami i sceną Ukrzyżowania, znajdujące się na ścianie północnej , na balkonie.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Flachbildern der Verstorbenen in Lebensgröße:
    l) für den Ritter Leonhardt von Bischofsheimb † 1556;
    2) für Eva von Bischofsheimb, Hausfrau des Herrn Karl von Sebottendorf † 1583; Spuren farbiger Ausfchmückung erkennbar;
    3) für zwei Kinder aus dem Anfang des XVII. Jahrhunderts.
  • Epitaphium für ein fünfjähriges Söhnlein des Pfarrers Johann Hubner † 1601; welches unter dem Crucifix knieend in kleinem Maßstabe dargestellt ist.
  • Epitaphium eines Herrn von Posadowsky auf Karisch † 1676; Architekturaufbau in einer von dem gewöhnlichen Aufbau etwas abweichenden Form. Sandstein.
  • Epitaphium der Familie von Dyhrn, Relief aus der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts, die Verstorbenen unter dem Crucifix knieend darstellend; darüber Wappen mit schönem Laubwerk.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Płyta nagrobna Leonhardta von Bischofsheimb † 1556

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna rycerza Leonhardta von Bischofsheimb, zmarłego w 1556 roku.

Płyta nagrobna Evy von Sobottendorf † 1583

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Evy von Sobottendorf z d. von Bischofsheimb, zmarłej w 1583 roku, żony Karla von Sobottendorf.

Płyta nagrobna dwojga dzieci

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna dwojga dzieci, zmarłych na początku XVII wieku.

Epitafium Berty von Obernitz † 1918

Ogólny widok epitafium

Epitafium Berty von Obernitz z d. Walter, urodzonej 18 maja 1886 roku w Żeleźniku a zmarłej 20 czerwca 1918 roku również w Żeleźniku. Jej pierwszym mężem był Oskar von Löbbecke, natomiast drugim, z którym wzięła ślub 12 maja 1910 roku był Gottfried Justin Friedrich Georg Ernst Willibald von Obernitz.

Płyta nagrobna pastora Ericha Nicolausa † 1945

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna pastora Ericha Nicolausa, urodzonego 6 września 1874 roku a zmarłego 6 lutego 1945 roku, który był w Żeleźniku pastorem od 1902 roku aż do śmierci.

Grobowiec rodziny Walter

Widok ogólny grobowca Widok ogólny grobowca
Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Johanna, Berty i Helene Walter.

Hier ruhen in Gott
Johann Gottlieb Walter
* 3. 1. 1821
† 9. 10. 1896

Berta Luise Walter
geb. v. Koschembar
* 21. 11. 1800
† 7. 10. 1883

Helene Karoline Walter
geb. Ursin v. Baer
* 12. 12. 1855
† 26. 6. 1893


Zamknij okno