Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Wzmiankowany w 1301 roku. Przebudowany w 1705 roku na barokowy. Kształt obecny po przebudowie w 1905, kiedy to wzniesiono wieżę przez wybitnego architekta Hansa Poelziga. Jest to budowla orientowana, jednonawowa z węższym, czworobocznym prezbiterium oraz kwadratową wieżą od zachodu. Dach dwuspadowy kryty dachówką, hełm wieży pokryty blacha ocynkowaną. W tynku elewacji podział na pola przy pomocy zgrubień. Nad wejściem tablica z datami 1320, MDCCV (1705), 1905. We wnętrzu wyposażenie barokowe: ołtarz główny z XVII w. polichromowany, kazalnica z początku XVIII w., dekoracja chóru z połowy XVII w., polichromia stropu z 1721 r., XVII wieczne obrazy olejne Opłakiwanie, Arka Noego i Arka Przymierza. We wnętrzu znajdują się również renesansowe nagrobki Doroty i Krzysztofa Borkowitzów oraz renesansowe płyty nagrobne Barbary i Krzysztofa von Bornitz, trzy barokowe płyty rodu von Lessel, jedna Jerzego von Wilschkau. Są też barokowe epitafia, z których cztery poświęcone rodzinie von Sommerfeld, a dwa von Landskronin.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für * l)den Ritter Christoph Borwitz den Aelteren † 1542 und 2) seine 1538 † Hausfrau. 3) und 4) für einen Ritter und seine Frau, übertüncht. XVI. Jahrhundert.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Epitafium Elisabeth von Landskron

Ogólny widok epitafium

UNTER DIESEM STEIN
LIEGET BEGRABEN
DIE WEILANT HOCH EDELGEBORNE FRAV
FRAV EVA ELISABETH LANDSKRONIN
GEBORNE VON KYCKPUSCH
VND STEINSDORF
FRAV AVF SCHÖNAV.
GEBRONE DEN XIV JAN. M.DC.XXXVI.
GESTORBEN DEN XI. JVI. M.DC.LXXVII.

DIE IN GOTT RUHE

Tekst modlitwy jest zamazany

Epitafium Adama von Landskron

Ogólny widok epitafium

Untter
Diesem Stein
Lieget begraben Der Hoch
Edelgebohrne Herr Herr
Adam von LandsCron
und Opsendorff Erb Herr auf
Schönau welcher gebohren
im Jahr nach Christi geburth
1611. den 24. April.
und im Herren Entschlaffen
den 1. Februar 1677.

Dessen Seele Gott
genade.

Płyta nagrobna Barbary von Borwitz † 1559

Ogólny widok płyty
Napis u góry płyty Napis po prawej stronie płyty
Napis u dołu płyty Napis po lewej stronie płyty

ANNO 1559 MIT WOCHE VOR MARTINI IST IN GOT VORSCHIDEN DIE EDELE THUSETSAM FRAW BARBARA METICHIN IOCHEM BORWITZ ZU WILTZKE EHLICH HAVSFRAV.

W literaturze oraz na stronach internetowych błędnie jest podane nazwisko, gdyż piszą tam o Barbarze Bornitz, a u jej męża Christofa wyraźnie w lewym rogu widnieje herb rodu von Borwitz. A u niej w lewym rogu znajduje się herb rodu von Mettich. Zresztą proszę odczytać nazwisko znajdujące się po lewej stronie płyty, nie jest to litera N tylko W.

Płyta nagrobna Christofa von Borwitz młodszego † 15 ..

Ogólny widok płyty
Napis u góry płyty Napis po prawej stronie płyty

Płyta nagrobna Christofa von Borwitz młodszego, zmarłego 15 .., męża Barbary z d. Mettich. Po lewej stronie na górze znajduje się herb rodziny von Borwitz.

Płyta nagrobna Christofa Borwitz starszego † 1542

Ogólny widok płyty
Napis u góry płyty Napis po prawej stronie płyty

Płyta nagrobna Christofa Borwitz starszego, zmarłego w 1542 roku. Po prawej stronie płyty wyraźny napis Christof Borwitz a nie jak opisują w literaturze i na stronach internetowych Borkowitz. Przydałoby się zdjęcie płyty jego żony Dorothei † 1538, aby móc wspólnie ustalić szczegóły.

Proszę o nadesłanie zdjęcia płyty nagrobnej Dorothei von BorwitzProszę o nadesłanie zdjęć wymienionych w opisie epitafiów i płyt nagrobnych.

Zamknij okno