Lapidarium Schaffgotschów

Szesnaście płyt nagrobnych rodziny von Schaffgotsch umieszczono na południowym murze starego katolickiego cmentarza przy kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela, pomiędzy dzwonnicą a szkołą. Pochodzą one z lat 1579 - 1624 a przywiezione zostały z Radomierza, który ponad sto lat w okresie 1530 - 1633 był ich posiadłością, a ozdabiały ściany boczne kościoła, w którego prezbiterium zawsze zasiadali przedstawiciele tej rodziny. Jednakże kiedy kościół był w złym stanie i groził zawaleniem, Graf Leopold von Schaffgotsch, za zgodą Królewskiego Urzędu w 1849 roku pomiędzy styczniem a kwietniem przeniósł je do Cieplic i tam stoją do dzisiaj. Są obecnie odrestaurowane i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

Altmann, kancelista hrabiego w swojej Kronice Cieplic ujął następujące płyty nagrobne:
1. Eva von Reder, zmarła w 1620 roku
2. Hedwig von Schaffgotsch, zmarła w 1579 roku
3. Elisabeth von Reder, zmarła w 1619 roku
4. Anna von Tschammer, bez daty śmierci
5. Oswald von Tschammer, zmarł w 1624 roku
6. Bernhard Schaffgotsch, zmarł w 1615 rok
7. Anna von Schaffgotsch, zmarła w 1580 roku
8. Hedwig von Schaffgotsch, zmarła w 16...... roku
9. Wolfgang von Schaffgotsch, zmarł w 1608 roku
10. Bernhard von Schaffgotsch III, zmarł w 1613
11. Eva von Schaffgotsch, zmarła w 1623 roku
12. Eva von Schaffgotsch, zmarła w 1620 roku
13. Ludmila von Schaffgotsch, zmarła w 1580 roku
14. Anton von Schaffgotsch, zmarł w 1580 roku

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
  1) ein Töchterlein, Hedwig, Wolfs von Schafgotsch + 1570.
  2) dgl. seine Tochter Ludmilla + 1580.
  3) dgl. seinen Sohn Antonius + 1580.
  4) seine Hausfrau Anna, geborene Reibnitz aus dem Hause Falkenberg + 1580 (Stillfried: + 1579).
  5) Wolf (I.) Schafgotsch auf Seifersdorf selbst, + 1603, ferner
  6) seine Frau Hedwigis geborene Waldau aus dem Hause Stuse + 16 .. und
  7) wohl ein zweiter Grabstein für seine erste Frau 4), ohne Beschriftung.
  8) Herrn Bernhard (III.) Schafgotsch auf Seifersdorf + 1613.
  9) einen jungen Ritter aus dem Hause Schafgotsch, wahrscheinlich Bernhard (IV.) auf Rohrlach und Seifersdorf + 1615; die zugehörige Inschrifttafel ist jetzt über den unter 16) und 11) aufgeführten Grabsteinen eingesetzt.
  10) Frau Elisabeth geborene Schafgotsch, Hausfrau Valentins von Redern auf Probsthain + 1619.
  11) Eva Elisabeth Redern, der Vorigen Töchterlein + l620.
  12) Jungfrau Eva Schafgotsch + 1620, Tochter Bernhards (III.), siehe no 8).
  13) seine Witwe Eva, geborene Mühlheim aus dem Hause Domanze, + 1623.
  14) Oswalt Tschammer auf Groß-Osten + 1624 und
  15) seine Hausfrau Anna, Tochter Bernhards (III.) von Schafgotsch + 16 . .
  16) Frau Anna (?) Schaffgotsch, geborene Mühlheim aus dem Hause Domantze (identisch mit 13?)

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

 • 1419. Schoff, Gotth. II.
 • 1543. Schaf-Gotsche.
 • 1567. Schafgotsche, Bernh. II. Das Denkmal zerstörte der Brand.
 • 1579. Schaffgotsch, Hedwig, alt 28 Wochen.
 • 1580. Schaffgotsch, Anna, gb. Reibnitzen a.d.H.Falckenberg,
 • 1580. Schaffgotsch, Anton, Kind.
 • 1580. Schaffgotsch, Ludmilla, Kind.
 • 16 . . Tschammer, Anna v.
 • 1608. Schaffgotsch, Anna, gb. Reibnitz.
 • 1608. Schaffgotsch, Hedw., gb. Waldau.
 • 1608. Schaffgotsch, Wolfg., und seine Frauen.
 • 1613. Schafgotsch, Bernhardt.
 • 1613. Schaffgotsch, Bernh.
 • 1614. Schaffgotsch, Bernh,
 • 1615. Schafgotsch, Bernhard. Erstochen.
 • 1615. Seidlitz, Anna, gb. Mühlhaimin.
 • 1619. Redern, Elis. v., gb. Schafgotzen.
 • 1620. Redern, Eva Elis. v., Kind.
 • 1623. Schaffgotsch, Eva, gb. Mühlheim.
 • 1624. Tschammer, Oswaldt v., und Gross-Osten.
 • 1728. Beyer, Ad. Frdr., Rechtsgelehrter.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Płyta nagrobna Hedwig von Schaffgotsch † 1579

Płyta nagrobna Hedwig von Schaffgotsch, córki Wolfa von Schaffgotsch, zmarłej 16 paxdziernika 1579 roku w wieku 28 tygodni. Jej matką była Anna zd. von Reibnitz de domo Falkenberg (Niemodlin). Jako ojczyste występują herby von Schaffgotsch i niezidentyfikowany a jako macierzyste von Reibnitz oraz von Seidlitz.
Aż dziw bierze, że Lutsch nie odczytał prawidłowej daty śmierci a podał w swoim opracowaniu 1580 rok.

ANNO 1579 DEN 16 OCTO IST • SELIGLICH • ENTSCHLOFFE • HEDWIG • DES EDLEN • GESTRENGEN • HERN WOLF • GOTSCHE • TOCHTERLEI • IRES • ALTERS

Altmann w swojej Kronice Cieplic odpisał inskrypcję tak:
Anno 1579 den 16. October ist selig entschlafen Hedwig des Edlen Gestrengen Herrn Wolf Gotsche Töchterlein ihres Alters 28 Wochen, dem Gott Gnad:

Płyta nagrobna Ludmilly von Schaffgotsch † 1580

Płyta nagrobna Ludmilly von Schaffgotsch, córki Wolfa von Schaffgotsch, zmarłej 16 lutego 1580 roku w wieku 4 lat i 16 tygodni. Jego matką była Anna zd. von Reibnitz de domo Falkenberg (Niemodlin). U góry wyraźne herby rodzin von Schaffgotsch oraz von Reibnitz. Dolne herby rozmyte ale z pewnością takie same jak na płycie powyżej.

ANO 1580 DEN 16. FEBRV IST SELIG ENTSCHALFE LVDMILLA DES EDLEN GESTRENGE HERRN WOLF GOTSCHES TOCHTERLEIN IHRES ALTERS 4 IAR 16. WOCHE DER GOT GNE

Altmann w swojej Kronice Cieplic odpisał inskrypcję tak:
Anno 1580 den 16. Februar ist Selig entschlaffen Ludmilla des Edlen Gestrengen Herrn Wolf Gotsches Töchterlein ihres Alters 4 Jahr 16 Wochen, der Gott gnade.

Płyta nagrobna Antoniusa von Schaffgotsch † 1580

Płyta nagrobna Antoniusa von Schaffgotsch, syna Wolfa von Schaffgotsch, zmarłego 19 stycznia 1580 roku w wieku 3 lat, 20 tygodni i 5 dni. Jego matką była Anna zd. von Reibnitz de domo Falkenberg (Niemodlin). U góry wyraźne herby rodzin von Schaffgotsch oraz von Reibnitz. U doły nierozpoznany oraz von Seidlitz.

ANO 1580 DEN 19. IANVARI IST IST SELIGLICH ENTSCHLAFE ANTONIVS DES EDLEN GESTRENGEN HERRN WOLF GOTSCHE SÖHNLEIN SEIN ALTERS 3 IAR 20 WOCHE 5 TAGE

Altmann w swojej Kronice Cieplic odpisał inskrypcję tak:
Anno 1580 den 19. Januar ist selig entschlaffen Antonius des Edlen Gestrengen Herrn Wolf Gotsche Söhnl: seines Alters 3 Jahr 20 Wochen 5 Tage, dem Gott gnaedig sei.

Płyta nagrobna Anny von Schaffgotsch † 1580

Płyta nagrobna Anny von Schaffgotsch, pierwszej żony Wolfa von Schaffgotsch zwanego Kynast z Radomierza, zd. von Reibnitz de domo Falkenberg (Niemodlin), zmarłej 15 marca 1580 roku w wieku 28 lat. Jako herby ojczyste występują von Reibnitz oraz niezidentyfikowany a jako macierzyste von Seidlitz oraz von Reibnitz.

ANNO CHRI 1580 AM 15 MARCH IST SELIGLICH IN GOTT VORSCHIEDEN DIE EDLE ERENTV GENTREICHE FRAW ANNA GEBORNE REIBNITZEN AVS DEM HAVSE FALCKENBERG DES EDLEN GESTRENGEN HERREN WOLBENAMTEN ........................ AVF SEIFERDSDORF EHLICHE HAVSFRAW GOTT VORLEIHE IR EINE FRÖLICHE AVERSTEHUNG AM EN

Altmann w swojej Kronice Cieplic odpisał inskrypcję tak:
Anno 1580 am 15. Maerz ist seliglich in Got verschieden die Edle Viel Ehr und Tugendreiche Frau Anna geborne Reibnitzin aus dem Hause Falkenberk, des Edlen Gestrengen Herrn Wolf Schaffgotschen genandt von Kynast auf Seiffersdorf eheliche Hausfrau ihres Alters 28 Jar, der Got Gnade.

Płyta nagrobna Wolfa I von Schaffgotsch oraz jego dwóch żon

Płyta nagrobna Wolfa I von Schaffgotsch, założyciela linii rodzinnej w Radomierzu, urodzonego w 1545 roku a zmarłego 28 maja 1608 roku w wieku 63 lat oraz jego dwóch żon Anny zd. von Reibnitz de domo Falkenberg, zmarłej 15 marca 1580 roku w wieku 28 lat oraz Hedwig zd. von Waldau, zmarłej po swoim mężu, bowiem na płycie nie ma dokładnej daty jej śmierci a płyta z pewnością wykonana była już wcześniej.

Anno 1580 am 15. Maerz ist seliglich in Got verschieden die Edle Viel Ehr und Tugendreiche Frau Anna geborne Reibnitzin aus dem Hause Falkenberk, des Edlen Gestrengen Herrn Wolf Schaffgotschen genandt von Kynast auf Seiffersdorf eheliche Hausfrau ihres Alters 28 Jar, der Got Gnade.

Ano 16 – den – ist seliglich in Gott entschlaffen die Edle viel und Tugenreiche Frau Hedwigis geborne Waldau aus dem Hause Stose, des Edlen Gestrengen Wohlbenamten Ehrenvesten Herren Wolfens Schaff Gotsch gnandt vom Kynast auf Seiffersdorf, andere Eheliche Haus Frau Ihres Alters – Jar der Gott genade.

Anno 1608 den – Maytag ist selig in Gott verschieden der edle Gestrenge und Wohlbenamte Ehrenveste Herr Wolf Schaffgotsch genannt vom Kynast, Erbherr auf Seiffersdorf seines Alters 63 Jahr. Gott verleihe ihm eine fröhliche Auferstehung zum ewigen Leben.

Altmann w swojej Kronice Cieplic odpisał inskrypcje tak:
Anno 1580 am 15. Maerz ist seliglich in Got verschieden die Edle Viel Ehr und Tugendreiche Frau Anna geborne Reibnitzin aus dem Hause Falkenberk, des Edlen Gestrengen Herrn Wolf Schaffgotschen genandt von Kynast auf Seiffersdorf eheliche Hausfrau ihres Alters 28 Jar, der Got Gnade.

Ano 16 – den – ist seliglich in Gott entschlaffen die Edle viel und Tugenreiche Frau Hedwigis geborne Waldau aus dem Hause Stose, des Edlen Gestrengen Wohlbenamten Ehrenvesten Herren Wolfens Schaff Gotsch gnandt vom Kynast auf Seiffersdorf, andere Eheliche Haus Frau Ihres Alters – Jar der Gott genade.

Anno 1608 den – Maytag ist selig in Gott verschieden der edle Gestrenge und Wohlbenamte Ehrenveste Herr Wolf Schaffgotsch genannt vom Kynast, Erbherr auf Seiffersdorf seines Alters 63 Jahr. Gott verleihe ihm eine fröhliche Auferstehung zum ewigen Leben.

Płyta nagrobna Bernharda III von Schaffgotsch † 1613

Płyta nagrobna Bernharda III von Schaffgotsch zwanego Kinast z Radomierza, urodzonego w 1564 roku a zmarłego 14 kwietnia 1613 roku w wieku 49 lat.

ANNO 1613 DEN 14. APRILIS IST IM HERRN SEHLIG VORSCHIEDEN DER EDLE GESTRENE EHREN- VESTE HERR BERNHARD SCHAFF GOTSCH GENANT VON KINAST VND SEIFFERSDORF SEINES ALTERS 49 IAHR DEM GOTT GNAEDIG SEIN WOLLE

Altmann w swojej Kronice Cieplic odpisał inskrypcję tak:
Anno 1613 den 14 Aprilis ist im Herrn selig verschieden der Edle Gestrenge Ehrenveste Herr Bernhard Schaffgotsch genannt auf Ruhrlach und Seiffersdorf. Seines Alters 49 Jahr. dem Gott gnaedig sein wolle.

Płyta nagrobna Evy von Schaffgotsch † 1623

Płyta nagrobna Evy von Schaffgotsch zd. von Mühlheim, żony Bernharda III zwanego Kinast z Radomierza, zmarłej 16 kwietnia 1623 roku w wieku 53 lat.

Ao. 1623 den 16. Aprilis ist in GOT SELIG ENTSCHAFEN DIE EDLE VIEL EHRENTUGENTREICHE FRAW EVA GEB MÜHLHEIMIN DES EDLEN VND WOHLBEAHMTEN HERRN BERNHARD SCHAFGOTSCH A. RURLACH V. SEIFFERSDORF HINTERLASSENE WITIB WITTIB ALT 53 IAHR

Altmann w swojej Kronice Cieplic odpisał inskrypcję tak:
Ao. 1623 den 16. Aprilis ist in Gott selig entschalfen die Edle viel Ehr und Tugendreiche Frau Eva geborne Mühlheimbin, des Edlen gestrengen Wolbenamten und Ehrenvesten Herrn Bernhard Schaff Gotsch von Kynast auf Ruhrlach und Seiffersdorf hinterlassene Wittib Ihres Alter 53 Jahr.

Płyta nagrobna Evy von Schaffgotsch † 1620

Płyta nagrobna Evy von Schaffgotsch, córki Evy von Schaffgotsch zd. von Mühlheim i Bernharda III zwanego Kinast z Radomierza, zmarłej o trzeciej po południu 29 lutego 1620 roku w wieku 22 lat 39 tygodni.

1620 DEN 29. FEBRARY VMB 5 VHR NACH MITTAGE IST IN GOT SEHLIG VORSCHIDEN DIE EDLE EHRENTUGENTREICHE IVNGFRAW EVA DES EDLEN GESTRENGEN ......... VND WOLNENAMBTEN BERNHARD SCHAFGOTENS V. KINAST AVF A. RURLACH VND SEIFFERSDORF HINTERLASSENE TOCHTER IHRES ALTERS 22 IAHR 39 WOCHEN, G.G.

Altmann w swojej Kronice Cieplic odpisał inskrypcję tak:
Anno 1620 den 29. Februar um 3 Uhr nachmittag ist in Gott selig vorschieden die Edle viel Ehrentugendreiche Hungfrau Eva, des Edlen Gestrengen und Wohlbenambtten Herrn Bernhard Schaffgotschens von Kynast auf Ruhrlach und Seiffersdorf hinterlassene Tochter, Ihres Alters 22 Jahr 39 Wochen, der Gott gnade.

Płyta nagrobna Elisabeth von Redern † 1619

Płyta nagrobna Elisabeth von Redern zd. von Schaffgotsch, żony Valentina von Redern z Proboszczowa, zmarłej po południu 8 listopada 1619 roku w wieku 36 lat.

AN: 1619 DEN 8. NOV. NACHMITTAG IST IN GOT SEHLIG VORSCHIEDEN DIE EDLE VIEL EH- RENTVGENDTREICHE FRAW ELISABETH GEBORNE SCHAFFGOTSCH DES EDLEN GESTRENGEN EHRENVESTEN HERN VALENTIN VON REDERN AVF PROBSTHAN EHLICHE HAVSFRAU IHRES ALTERS IM 36 IAHR DER GOTT GENADE

Płyta nagrobna Elisabeth von Redern † 1620

Płyta nagrobna Elisabeth von Redern, córki Valentina von Redern z Proboszczowa, zmarłej pomiędzy 11 a 12 przed południem 27 stycznia 1620 roku, mającej 14 tygodni i 4 dni.
Po stronie ojczystej znajdują się herby rodziny von Redern i von Rothkirch a po stronie macierzystej von Schaffgotsch oraz von Mühlheim.

AO; 1620. DEN 27. IANVARIJ ZWISCHEN 11. VND 12. VORMITTAG IST IN GOT SEELIG VORSCHIDEN EVA ELIESABETH REDERN, IHRES ALTERS 14. WOCHEN, 4. TAGE DES EDLEN GESTRENGEN WOLBENAMBTE, VND ERHNVESTE H. VALENENTTIN. V. REDERN, AVF PROBSTHAŸN GELIBTES TÖCHTERLEIN, DEM G. G.

Płyta nagrobna Anny von Tschammer

Płyta nagrobna Anny von Tschammer zd. von Schaffgotsch, żony Oswaldta von Tschammer z Osetna wielkiego i Radomierza, zmarłej około godziny drugiej. Data, zarówno dzienna jak i roczna jest uszkodzona, a ilości przeżytych lat brak.

ANNO DEN VMB 2 VHR ........... IST IN GOT SELIG ENTSCHLAFFEN DIE VIEL EHREN TUGENTREICHE FRAW ANNA GEBORNE SCHAFGOTSCHIN VND EDLEN GESTR. EHRNVES. V. WOLB. H. OSWALDT V. TSCHAMMER GROS OSTEN ZV SEIFFERSDORF SELIGEN HINDERLASSENE WITIB IHRES ALTERS ....... IAHR.

Płyta nagrobna Oswalda von Tschammer † 1624

Płyta nagrobna Oswalda von Tschammer und Gross Osten, pana na Radomierzu, męża Anny von Tschammer zd. von Schaffgotsch, zmarłego 11 kwietnia 1624 roku w wieku 25 lat, 4 tygodni i 1 dnia.

ANNO 1624 DEN 11. APRIL VMB 1 VHR NACHMIT TAG IST IN GOT SELIG ENTSCHLAFFEN DER EDLE GESTRENGE EHRENVESTE VND WOLBENAMTE HERR OSWALDT VON TSCHAMMER VND GROS OSTEN V. SEIFFERSDORF SEINES ALTERS 25 IAHR 4 WOCH. 1 TAGE DEME GOT GENADE

Płyta nagrobna NN rycerza z rodziny von Schaffgotsch

Płyta nagrobna bez inskrypcji wokół, ale patrząc na herb i podpis D V S G, należy do nieznanego mężczyzny z rodziny Schaffgotsch. Postać jest w stroju rycerskim i wskazuje na początek XVII wieku.

Płyta nagrobna Vrsvli † 1610

Płyta nagrobna Vrsvuli, zmarłej pomiędzy 3 a 6 godziną 31 lipca 1610 roku.
Ciekawe, że płyta ta nie została ujęta w spisie zarówno przez Lutscha jak i Hoverdena, a przecież data śmierci wyryta jest czytelnie, a w ich czasach czyli ponad sto lat temu, z pewnością można było jeszcze więcej z niej odczytać. W odczytach nie podane także zostało imię dziewczynki a także u dołu płyty z łatwością można je odczytać.

1610 DEN 31 IVLY ZWISCHEN 3 VND 6 VHR VOR MITTAG . . . . . . . . VRSVLA . . . . . . .

Płyta nagrobna Anny von Schaffgotsch

Płyta nagrobna Anny von Schaffgotsch (podaję za Lutschem). Na lycie w inskrypcji brak jest zarówno daty rocznej jak i dziennej. Płyta jest przepiękna i wykonana ze wspaniałej jakości kamienia.
Wokół osoby zmarłej umieszczonych jest osiem herbów rodzinnych, z których najważniejszy jest herb ojczysty von Mühlheim. Pod każdym herbem jest oznaczenie z jakiego domu-miejscowości dana rodzina pochodziła i tak po kolei. Strona ojczysta: AVS DEM HAVSE DVMENTZ, AVS DEM HAVSE REIMBNITZ, AVS DEM HAVSE LAVDERBACH, AVS DEM HAVSE MATTZDORF. Strona macierzysta: AVS DEM HAVSE GAVWITZ, AVS DEM HAVSE GRIGERSDORF, AVS DEM HAVSE KENTICHEN, AVS DEM HAVSE RETTERSWALDE

ANNO .......... DEN ............ IST IN GOT SELIGKLICHEN ENTSCHLAFEN DIE EDLE VIELEHRENTVGENTREICHE FRAW ANNA GEBORN MVLHEIMIN DES EDLEN EHRNVESTEN VND WOHLBENAHMBTEN VND RVNAV AVF STRVSE EHELICHE HAVSFRAW WELCHER GOT NEBEN ALLEN CHRIST GLEVBIGEN AM IVNGSTEM DAGE EINE FRÖHLICHE AVFFERSTEHUNGK ZUM EWIGEN LEBEN VORLEIHEN WOLDE AMEN

Tablica nagrobna Bernharda von Schaffgotsch † 1615

Tablica nagrobna Bernharda IV von Schaffgotsch, który zmarł o wpół do dziesiątej 17 grudnia 1615 roku w wieku 20 lat i 4 tygodni.

DEN 17. DECEMBER DES
1615 IAR VMB 10 DER HALBE VHR
IST DURCH VORHENGNIS GOTT DER
EDLE G.S. EHR. VESTE V. WOLBENAMBTE
H. BERNHARD SCHAFGOTSCHE VON KIN-
AST. A. RURLACH V. SEIFERSDORF VON
SEINEM VNTREVEN LEICHTFERTIGEN
IVNGEN GANTZ ELEND V. ERBERMLICH
MIT SEINEM EIGNEN RÆPIR AVFM SCHLOS
KEMNITZ DVRCHSTOCHEN WORDEN
SEINES ALTERS 20. IAHR VND
4 WOCHEN DEM GOTT
GNADE

Płyta nagrobna Beniamina Klapper † 1831

Płyta nagrobna Beniamina Klapper, urodzonego 19 listopada 1749 roku a zmarłego 6 sierpnia 1831 roku, który przez 58 lat nieprzerwanie był sekretarzem rodziny von Schaffgotsch.


Matth. Cap. 25, v. 21.
BENIAMIN KLAPPER
durch 58 Iahre gewesener
Graefl: Schaffgotsch
Haus Secretair
geboren d. 19. Novb. 1749.
gestorben d. 6. Aug. 1831

Mit seltener Treue und Recht-
lichkeit stand er se3inem Amte
vor. - Mit frommen Herzen und
ruhigen Gewissen stand er
vor Gott.

Die Achtung seines Herrn
setzte ihm dieses Denkmal.

Płyta nagrobna Michaliny Hoffmann i Mathildy Gottwald

Płyta nagrobna Michaliny Hoffmann, urodzonej 5 października 1778 roku a zmarłej 27 stycznia 1859 roku oraz panny Mathildy Gottwald, urodzonej 21 stycznia 1797 roku a zmarłej 31 stycznia 1880 roku.


Hier ruhen im Herrn
die von:
Frau Kammergericht=Räthin
Michalina Hoffmann
* 5. Octb. 1778.     + 27. Jan. 1859.
Frl:
Mathild Gottwald
* 21. Jan. 1797.     + 31. Jan. 1880.

Die Hand der Liebedecht Euch
zu sanft sei der Schlaf und
süss die Ruh!

Płyta nagrobna Florina Seemann † 1835

Płyta nagrobna Floriana Seemann, tutejszego zegarmistrza, zmarłego 29 października 1835 roku w wieku 60 lat.


Ruhestätte
des
Florian Seemann
Uhrmaher allhier
starb am 29. October 1835
im 60 Jahre

Płyta nagrobna Balthasara Süssebachio † 1662

          

Płyta nagrobna Balthasara Süssebachio, doktora filozofii i medycyny, pochodzącego z rodziny jeleniogórskiej, zmarłego w 1662 roku w wieku 58 lat.


DNO BALTHASAR SÜSSEBACHIO
PHILOS: et MEDICINAE DOCTORI
CIU PATRIA HIRSCHBERGAE FAMILIA CELEBRII
VITA DEDIT ET EDUCATIONEM
WITTEBERGA SUB CLARISSIMO SENNERTO
HAUD VULGAREM MEDICINAE CULTURAMET EXPERIENTIA
LISSA POLONIORUNT URBATO SUB RELLIEN COMMODIS
HARUM REGIONUM STATU
CONTUGIUUM ET HOSPITIUM
POST QUAM.
CUM RADICATO ET IDEO IMMEDI CARI ARTICUL ORUNMAO
PLURES PER ANNOS CONFLICTATUS ET EX ANVATUS
AD FONTES HOSCECALIDOS PER SEXENNIUM COMMOR AD
MORTALITATIS EXUVIAS HIC DEPOSVIT
AETATIS LVIII.
UXOR ET LIBERI SUPER STITES
ERIGI CURARUNT
ANNO M. DC. LXII.

Lapidarium widziane oczami Joanny Fedorowicz

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Płyty nagrobne w lapidarium cieplickim widziane oczami Joanny Fedorowicz, w konwencji czarno-białej.

Zamknij okno