Rozmiar: 15909 bajtów

- 36 -

1497. Mai 30.

My Hanuss a Mikulass bratrzy z bozie milosty knizata w Slezy Oppolsska Horniho Hlohowa Pani Strzeleczssczi etc. wyznawame Tiemto lystem obecznie przedewssemi ktuoz gey vzrzie neb ctucz sslyssetj bude Zie gest prednass wystupila Slowutney pocztywosti Pani Anna Slowutneho Iana Zakrzowskeho wlastni dczera gsucz zdrawa natiele y narozumie neprzypuzena aniz przynuczena nezly swesselu twarzy a Radu przatel swych a gest prawie a rzadnie Skrze Slowutneho Iana Chmelika z Obrowcze wierneho nasseho mileho sweho wlastnieho woleneho porucznika wyznala Zie sie ge gest dosty stalo zagegy otczyznu a materzyznu wsseczku y take zaten napadek a bliskost ponebossczyku Waczlawowj bratru gegy wlastnym wyprawa wsseczka a neb zagegy ty wsseczky diely czo by sie ge kdy dostyrsty mohlj a neb kdy dostatj mohlo, nicz sobie nepozuostawugicz aniz wymenugicz od slowutneho panosse Iana Zakrzowskeho bratra gegy wlastnieho Slybugicze same zasse Erby swey y potomky otakowu otczyznu y materzyznu gmenowaneho bratra geho Erbow ablyssich potomkow nynie y nawieky nenamluwatj ani narzekaty ani o to mluwytj Nez sie vplnie adoczela gest odrzekla a moczy toho lystu odrzecze. Ktomu naswiedomie aprolepssie gystotu gsme nasse peczetj ktomuto lystu zawessytj rozkazalj. Genzs dan apsan w Opoly wutery pobozim tiele Letha odnarozeni Syna bozieho Tiesieczeho cztirsteho dewatdessateho sedmeho. Przy tom gsu bilj Slowutny wierny nassy mily Krzystek z Leznicze, Mikulass Schylhan z Othmuta, Gindrzich Stoss, Girzik Skorkowsky, Ian Grodiczssky, Ian Mochowsky a Iohanness kteremuz tento list psaty rozkan bil.

Anhangend das Wappensiegel des Herzogs Johannes, das zweite ist verloren

(Johannes und Nicolaus, Gebrüder, Herzoge zu Oppeln und Ober-Glogau, Herren zu Strehlitz, machen bekannt, dass vor ihnen Frau Anna, Johannes von Sackrau Tochter, durch Johann Chmelik von Oberwitz, ihren erwählten Machtmann, erklärt habe, dass ihr Genüge geschehen sei wegen ihres vaterlichen und mütterlichen Erbtheils, und auch wegen des Anfalls von ihrem seligen Bruder Wenzel, und dass sie gegen ihren Bruder Johanu allen Ansprüchen entsage. Gegeben in Oppeln am Dienstag nach Fronleichnam, 1497. Z. Kristek von Leschnitz, Nicolaus Schylhan von Othmut, Heinrich Stosch, Georg Skorkowsky, Ian Grodiczsky, Ian Mochowsky, und Johanues, dem der Brief zu schreiben befohlen war.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów