Rozmiar: 15909 bajtów

- 37 -

1497. Mai 30.

My Hanuss a Mikulass bratrzy z bozie milosty Knizata w Slezy Oppolsska Horniho Hlohowa Pani Strzeleczssczi zc. Wyznawame Tiemto lystem obecznie przedewssemi ktuoz gey vzrzie neb cztucz slyssetj bude Zie gest przed nass wystupila Slowutne pocztywosty Pani Anna Slowutneho Iasska z Lasskowicz wlastni dczera gsucz zdrawa natiele y narozumie neprzypuzena ani przynuczena nezly swesselu twarzy a radu przatel swych Skrze swe wlastnie poruczniky Slowutne Panosse Iana Chmelika z Obrowcze a Mikalasse Sschylhana z Othmuta wierne nasse mila, a wzdala gest Slowutnemu Panossy Ianowj Zakrzowsskemu manzelu swemu, geho Erbom potomkom a blyssim to w sseczko czoz ma wknizatstwj nassim a neb mity muz a neb kdy nayni czo przygitj mohlo, zagegy otczyznu y materzyznu y zawsseliaku blyzkost a neb kczemu by prawo miela, niczs sobie nepozuostawugicz ani wymenugicz Tak zie gyz psani Ian Zakrowssky geho Erbowe a blyssi ponikowe budu moczy stym wssem vczinity y nechaty datj oddaty a naswe a swych Erbom a blyssich lepssie a pozyteczncyssie obratity yako by se gym nay lepe zdalo aporadzeno bylo, slwzbam nassym nesskodno. Ktomu naswiedomie a pro lepssie gystotu gsme rozkazaly ktomuto lystu pcczetj nasse knizeczy zawessytj. Genzs dan a psan wopoly w utery po boziem tiele Letha odnarozeni Syna bozieho Tiessieczeho cztirsteho dewatdessatcho sedmeho. Przytom gsu bylj Slowutny wierny nassy mily Krzystek z Lesnicze, Ian mladssv z Machowa, Ian Grodiczssky, Gindrzich Stoss, Girzik Sskorkowssky, Mykulass Sschylerzowsky, a Iohanness pisarz nass kteremuz tento lyst psaty byl poruczen.

Die Siegel fehlen. Aussen steht: iiij flor.

(Johannes und Nicolaus etc. dass vor ihnen Frau Anna des Jaschke von Laskowitz Tochter durch Johann Chmelik von Oberwitz und Nicolaus Schylhan von Othmut dem Johann von Sackrau, ihrem Gemahl, all ihr Gut und Erbtheil in diesem Furstenthum ubergeben habe. Gegeben in Oppeln am Dienstag nach Fronleichnam, 1497. Z. Kristek von Leschnitz, Johann der Jungere von Makau, Jan Grodiczsky, Hein¬rich Stosch, Georg Skorkowsky, Nicolaus von Schillersdorf, und der Schreiber Johannes.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów