Rozmiar: 15909 bajtów

- 35 -

1496. Februar 18.

My Hanuss a Mikulass Bratrzi z buoze milosti Kniezata w Slezy Opolska a pani Strzeleczsczy zc. Oznamugeme timto lystem przedewssemi ktoz gey vzrzie nebo cztucze slysseti budu, ze przed nas wystupily Slowutnee podtcziwosty panie Elena a Martha Sestry niekdy Iana Zakrzowskieho dczery gsucz zdrawy nazywotie y narozumie bezprzipuzenie nezly ssmiegiczy awesely twarzi Dobrowolnie skrze Slowutne Iana Holeho s Ponieticz a na Pilchowiczech a Krzistka Strzelu z Leznicze poruczniky swe wolene wyznaly gsu ze sem gyni dosty stalo za gegich otczyznu y materzyznu od Slowutnych Waczlawa a Iana Zakrzowskych Bratrzi gegich stoho wsseho zbuoze kterez podnami magi Slybugicze samy za se za swe erby y potomky Otakowu otczyznu y materzyznu swirchupsanich Bratrow swich gegych erbow potomkow ablyssych ne napominaty aniz namluwati Nez ze se toho wsseho yakoz se swirchupisse odrzekly a moczi toho lystu odrzekagy nynie y nawieky. Przitom naswiedomie peczeti nasse kniezecze ktomu lystu sme zawiesyti rozkazaly Genz dan a psan wopoly prwni cztwrtek wpuostie leta od Narozenie Syna Buozeho Tisyczeho Cztyrsteho Dewatdesateho ssesteho leta poczitagicz. Przitom gsu byli Slowutni wierni nassy mily Diwiss z Zelenicze, Krzistek Brzezyna, Jan Nepasky, Ian Mochowsky, Girzik Skorkowsky, Gindrzich Grodiczsky, Iakub Lanczsky, a Prokop kteremu sme tento lyst psati poruczily.

Die Siegel fehlen.

(Johannes und Nicolaus, Gebrüder, Herzoge zu Oppeln und Herren zu Strehlitz, machen bekannt, dass vor ihnen die Schwestern Helena und Martha, Johannes von Sackrau Tochter, durch Johann Holy von Ponietitz auf Pilchowitz und Kristek Stral von Leschnitz, ihre erwählten Machtmanner, erklart haben, dass ihnen von ihren Brüdern Wenzel und Johann von Sackrau volles Genüge geschehen sei wegen ihres väterlichen und mütterlichen Erbes, das sie unter diesen Herzogen besitzen, und dass sie auf alle weiteren Ansprüche verzichten Gegeben in Oppeln am ersten Donnerstag in der Fasten, 1496. Z Dionys von Zelenitz, Kristek Brzezyna, Jan Nepasky, Jau Mochowsky, Georg Skorkowsky, Heinrich Grodiczsky, Jakob Lanczsky, und Prokop dem der Brief zu schreiben befohlen war)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów