Rozmiar: 15909 bajtów

- 31 -

1458. Mai 7.

Weymeno Bozie amen. My Bolek z Bozie mylosti knieze Oppolske Hlohowske Apan Strzeleczky zc. wyznawame timto listem obecznie przedewssemy ktoz gey vzrzie nebo cztucze slisseti budu, ze gest przed nas przissel Slowutny Panosse Ian Zakrzowsky wierny nass zdraw a moczen sebe gsucz z dobrym rozmislem bez przinuczenie a z radu przatel swich wyznal gest ze prodal zbozie swa a wzy menowytie Zakrzow Dubrawku a Obrowecz kupraw emu Czistemu a swobodnemu diedicztwie, kterazto zbozie awsi zalezie wnassem Strzeleczkem Gbitie, Slowutnemu Panossi Ianowy Nowoweskemu geho Erbom ybuduczym potomkom za Cztiry Sta a Sedmdesate hrzywen grossy. anatiech penizech dal gemu swe zbozie awes Menowitie Nowu wes westu hrzywnach aostatek gemu hotowymy penizi zaplatil A gemu to swrchupsane zbozie a wzy Sakrzow Dubrawku a Obrowecz sewsselikakym gich prawem panstwym przislussenstwym diedicznie wzdal, s lidmy Czinzowymy y neczinssowymy, s Roly oranu y neoranu, z potcztamy luky pastwamy lessi hagy C...st..y s Mlini Mlinissczi, z Ribniky ribniczissczemy. z wodamy tekuczymy y netekuczymy y sitcze sewsselykakym prawem panstwym nitcz newyniegicz any posobie pozustawugicz, nez vplnie wewssech mezach a hraniczich Iakoz ta zbozie awsi odstara dawna odginich wssi adiedyn wymierzena a wyhraniczniena gsu, a stymy swrehupsnanymy wsi vcziniti ynechati prodati oddati zastawiti odmieniti naswe y swich erbuow y potomkuow lepssie obratiti moczi budu Iakoz gse gym naylepe zdati bude. Atomu wssemu prolepssie swiedomy my surchupsane knieze swu gsme wlastni peczet ktomu listu prziwiessiti kazaly Genss gest dan apsan whorniem Hlohowie wtu nediely przed Swatim Stanislawem leta odnarozenie Sina Bozieho Tissicz Cztirsteho padessateho Osmeho poczitagicz A przitom gsu byly Slowutnv wierny nassi amvly Peter Przedbor z Sirakowicz, Franczek z Woysky, Micolass Colmass, Dresko Pawel A Waczlaw pissarz kteryz tento list miel wporuczenstwie wssakz sluzbam nassym kniezeczym nesskodno.

Anhangend das Siegel mit dem Adler auf einem Helm in rothem Wachs, wie an der vorigen Urkunde.

(Bolko, Herzog zu Oppeln, Glogau, und Herr zu Strehlitz, macht bekannt, dass vor ihm der Ritter Jan von Sackrau seine Dorfer Sackrau, Dombrowka und Oberwitz im Strehlitzer Gebiet verkauft habe dem Ritter Jan von Neudorf für 470 Mark Groschen, und dass er dafür von diesem erhalten habe dessen Dorf Neudorf fur 100 Mark und den Rest in baarem Gelde. Gegeben zu Ober-Glogau am Sonntag vor Stanislai, 1458. Z. Peter Przedbor von Sirakowicz, Franz von Woysko, Nicolaus Colmass, Dresko Paul, und der Schreiber Wenzlaw.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów